Blinka inte, lilla stjärna där

Blinka inte, lilla stjärna där

söndag 8 juli 2012

Solen

Under de senaste dagarna har flera grupper av solfläckar saka rört sig över solens yta (genom solens rotation). Jag har tagit några bilder genom två olika, parallellt monterade, teleskop.
Det ena, FLT-110 var försett med ett solfilter som blockerar 99,99% av strålningen och gör det ofarligt att titta på solen och att se och fotografera solfläckarna.


Det andra teleskopet, Lunt 60 mm H-Alfa är ett speciellt anpassat för solobservationer. Stort tack till AstroSweden som lånat ut detta för prov (titta gärna på AstroSwedens hemsida, finns i länklistan till höger).

Filteruppsättningen i det teleskopet släpper bara igenom våglängden för den strålning som sänds ut av väteatomerna, som ju utgör huvuddelen av Solen. Med ett sådant teleskop ser man mer av ytans struktur och även protuberanser, utkastningar av materia från solens yta. De syns svagt som "skägg" längs kanten på en del ställen på solen.

För att få en uppfattning om såväl solens som protuberanserna kan nämnas att en protuberans är i storleksordningen av jordens diameter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar