Blinka inte, lilla stjärna där

Blinka inte, lilla stjärna där

måndag 21 januari 2013

Första astrobilderna med Nikon D800E

Jag har nu hunnit använda Nikon D800E för astrofoto genom teleskop vid två tillfällen. Bilderna från ett av tillfällena är nu "framkallade" och jag visar tre bilder med bilddata här. Bilderna är tagna med Nikon D800E genom teleskopet ODK-10. Temperaturen var -12C.

Alla bilderna är tagna med ISO800 och bearbetade i ImagesPlus och Photoshop CS5. Alla är också något beskurna.

Bilderna finns naturligtvis till försäljning som digital kopia eller som utskrift i olika format och kvalité genom JUO AB.


Den klotformiga stjärnhopen M15. Bilden består av 3 exponeringar med en total exponeringstid av 20 minuter.


Två tredjedelar av galaxgruppen Leo Triplet, nämligen M65 och M66. Bilden består av 8 exponeringar med en total exponeringstid av 54 minuter.


Den planetariska nebulosan M57 (Ringnebulosan). Bilden består av 9 exponeringar med en total exponeringstid av 5 minuter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar